Welkom op de site van het Sensum Instituut

Het Sensum Instituut ( sensum is Latijn en staat voor begrijpen, duiden ) is een behandelcentrum in de gemeente Haarlemmermeer. Het Sensum Instituut behandelt jonge kinderen waarbij  een vermoeden bestaat van autisme of sprake is van autistisch gedrag.

Het Sensum Instituut behandelt op haar eigen locatie.  Het Sensum Instituut is gevestigd aan de Skagerrak 296 in Hoofddorp. 

De doelgroep waar het Sensum Instituut zich op richt zijn kinderen tussen de 2 en 6 jaar.

Wat biedt het Sensum Instituut
De mentor van uw kind  gaat samen met het behandelteam op zoek naar het potentieel van uw kind. Dit doet het Sensum Instituut door microscopisch te kijken naar het gedrag van uw kind. Op deze wijze proberen we aansluiting te vinden bij uw kind. Zowel op cognitief en sociaal niveau.

Na de wenperiode (meestal 1-2 maanden) stelt de mentor in samenwerking met de supervisor een behandelplan op. Dit behandelplan wordt met u als ouders besproken. Elke 3 maanden volgt er een nieuw behandelplan (IEP) met het daarbij behorende oudergesprek.

Uniek aanbod in Nederland
Het 1 op 1 behandelaanbod van het Sensum Instituut is uniek in Nederland. Hoewel uit allerlei onderzoeken is gebleken dat kinderen met autisme in eerste instantie niet profiteren van een groepssetting, wordt door vrijwel alle instellingen in Nederland een groepssetting geboden.

Waarom 1 op 1 behandeling zo belangrijk?
1.   Uit ervaring is gebleken dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het aantal uren individuele behandeling- en de ontwikkeling van uw kind. M.a.w hoe meer individuele behandeling uw kind ontvangt hoe verder uw kind zich zal kunnen ontwikkelen. 

2.  Tevens is gebleken dat een kind met autisme in eerste instantie niet of nauwelijks profiteert van een groepsgerichte behandeling. Deze vaardigheden zal het kind moeten opdoen in een 1 op 1 setting. Zodra het kind over deze vaardigheden beschikt kan er toegewerkt worden naar een groepsgericht aanbod. Echter zal ook tijdens de groepsmomenten de behandelaar altijd bij het kind zijn.

Er zijn 4 groepsmomenten per dag. Hierbij is de behandelaar van het kind altijd aanwezig. Dus ook hier is de 1 op 1 setting geborgd. 

Behandeling 1 op 1
We behandelen uw kind 1 op 1.  Dat wil zeggen dat uw kind wordt behandeld door een ervaren behandelaar. Wij doen dit maximaal 28 uur per week. Dit klinkt als heel veel en zwaar, echter uw kind zal onze behandeling ervaren als spel. Bovendien is er meer dan genoeg tijd voor ontspanning gedurende de dag. Vanzelfsprekend zijn er ook voldoende groepsmomenten op een dag. Echter is de behandelaar van uw kind daar altijd bij aanwezig. Dit is belangrijk om uw kind zoveel mogelijk succesmomenten te geven.

″Een dag bij het Sensum Instituut bestaat uit observeren van het kind, het analyseren van de wensen en behoefte van het kind. Hierbij worden verschillende technieken toegepast. Door te observeren en analyseren leren de behandelaren van het kind wat hij/zij nodig heeft om zijn/haar ontwikkeling verder te stimuleren. Het kind is werkelijk leidend in het proces.
De specifieke werkwijze van het Sensum Instituut is bijzonder en met geen pen te beschrijven. Meekijken en ervaren wat er gebeurt in het contact zal het hart doen overslaan!″
Team Sensum Instituut

De ouders
U als ouder heeft een cruciale rol bij de behandeling van uw kind op het Sensum Instituut. Het Sensum Instituut faciliteert hierin de ouder dan ook optimaal. Het is voor de ouders mogelijk om op de locatie mee te trainen. Hier kunt u zien hoe en wat we doen.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om thuistrainingen van ons te ontvangen. Hier gaan we u observeren in de thuissituatie en nemen onze bevindingen mee in het behandelplan. Zo kunnen we hetgeen aangeleerd op de locatie integreren in de thuissituatie. Op deze wijze beklijven de opgedane vaardigheden duurzaam.

Martine Delfos
Het Sensum Instituut laat zich onder andere inspireren door het gedachtengoed van dr. Martine Delfos. 

Werkgebied
Het Sensum Instituut werkt vanwege de ligging voornamelijk samen met de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam.

PGB
Het Sensum Instituut werkt  met PGB financiering vanuit jeugdzorg. Als u precies wilt weten of en hoe u gefinancierd kunt worden vanuit jeugdzorg voor het Sensum Instituut neem dan contact met ons op.

Wet langdurige zorg (WLZ)
Het Sensum Instituut biedt geen zorg vanuit de wet langdurige zorg.

Het Sensum Instituut voldoet aan alle eisen die benodigd zijn om deze unieke zorg te kunnen bieden.

S.K.J. Registratie
Alle supervisors en senior behandelaren bij het Sensum Instituut zijn SKJ geregistreerd.

I.S.O. certificering
Vanzelfsprekend is het Sensum Instituut ISO gecertificeerd.

VOG
Alle medewerkers bij het Sensum Instituut hebben een geldige verklaring omtrent gedrag van de zwaarste categorie.