Welkom op de site van het Sensum Instituut

Het Sensum Instituut ( sensum is Latijn en staat voor begrijpen, duiden ) is een kinderdagopvang in de gemeente Haarlemmermeer. Het Sensum Instituut begeleidt jonge kinderen waarbij  een vermoede bestaat van autisme of sprake is van autistisch gedrag.  Sinds mei 2016 verleent het Sensum Instituut haar diensten in de gemeente Haarlemmermeer.

De doelgroep waar het Sensum Instituut zich op richt zijn kinderen tussen de 3 en 10 jaar.

Martine Delfos
Het Sensum Instituut laat zich inspireren door het gedachtengoed van dr. Martine Delfos. 

Werkgebied
Hoewel de Haarlemmermeer haar werkgebied is, kunnen ook kinderen van buiten de regio terecht bij Sensum.

Wat biedt het Sensum Instituut
De gedragskundige van  Sensum  gaat samen met uw kind methodisch op zoek naar het potentieel van uw kind. Dit doet het Sensum Instituut door microscopisch te kijken naar het gedrag van uw kind. Op deze wijze proberen we aansluiting te vinden bij uw kind. Zowel op cognitief en sociaal niveau.  Zodra we aansluiting hebben gevonden, stelt de gedragskundige een begeleidingsplan op. Vanzelfsprekend blijft u nauw betrokken bij dit proces. U kent uw kind tenslotte het beste.

Begeleiding 1 op 1
We behandelen uw kind 1 op 1.  Dat wil zeggen dat uw kind wordt begeleid door een ervaren gedragskundige Wij doen dit maximaal 28 uur per week. Dit klinkt als heel veel en zwaar, echter uw kind zal onze begeleiding ervaren als spel. Bovendien is er meer dan genoeg tijd voor ontspanning gedurende de dag.

″Een dag bij het Sensum Instituut bestaat uit observeren van het kind, het analyseren van de wensen en behoefte van het kind. Hierbij worden technieken – weliswaar aangepast – vanuit de ABA methode toegepast. Door te observeren en analyseren leren de begeleiders van het kind wat hij/zij nodig heeft om zijn/haar ontwikkeling verder te stimuleren. Het kind is werkelijk leidend in het proces.
De specifieke werkwijze van het Sensum Instituut is bijzonder en met geen pen te beschrijven. Meekijken en ervaren wat er gebeurd in het contact zal het hart doen overslaan!″
Senior begeleiders

Viola en Brechje

Jeugdzorg / WMO
De zorg die het Sensum Instituut biedt wordt gefinancierd uit jeugdzorg. Jeugdzorg wordt sinds 2015 uitgevoerd door gemeenten. De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk om uw kind de juiste zorg te bieden. De begeleiding die het Sensum Instituut biedt, wordt dan ook volledig gefinancierd uit jeugdzorg d.m.v. een persoonsgebonden budget. Afgekort PGB. Er wordt van u geen financiële eigen bijdrage verwacht.

Wet langdurige zorg (WLZ)
Het Sensum Instituut kan nog geen zorg bieden vanuit de wet langdurige zorg.

Geen wachtlijst
Waarin het Sensum Instituut zich ook onderscheidt van alle andere instellingen is dat zij geen wachtlijst kent. Na toekenning van de juiste beschikking van de gemeente kan zij gelijk met u en uw kind en u aan de slag.