Welkom op de site van het Sensum Instituut

Het Sensum Instituut ( sensum is Latijn en staat voor begrijpen, duiden ) is een behandelcentrum in de gemeente Haarlemmermeer. Het Sensum Instituut behandelt jonge kinderen waarbij  een vermoeden bestaat van autisme of sprake is van autistisch gedrag.

Het Sensum Instituut behandelt op haar eigen locatie.  Het Sensum Instituut is gevestigd aan de Skagerrak 296 in Hoofddorp. 

De doelgroep waar het Sensum Instituut zich op richt zijn kinderen tussen de 2 en 6 jaar.

Wat biedt het Sensum Instituut
De gedragskundige van  Sensum  gaat samen met uw kind methodisch op zoek naar het potentieel van uw kind. Dit doet het Sensum Instituut door microscopisch te kijken naar het gedrag van uw kind. Op deze wijze proberen we aansluiting te vinden bij uw kind. Zowel op cognitief en sociaal niveau.

Zodra we aansluiting hebben gevonden, stelt de gedragskundige een behandelplan op. Vanzelfsprekend blijft u nauw betrokken bij dit proces en heeft u ook inspraak m.b.t. het behandelplan. U kent uw kind tenslotte het beste. Zonder u als ouder kunnen wij onze dienstverlening niet optimaliseren.

Uniek aanbod in Nederland
Het 1 op 1 behandelaanbod van het Sensum Instituut is uniek in Nederland. Hoewel uit allerlei onderzoeken is gebleken dat kinderen met autisme in eerste instantie niet profiteren van een groepssetting, wordt door vrijwel alle instellingen in Nederland een groepssetting geboden.

Waarom 1 op 1 behandeling zo belangrijk?
1.   Uit ervaring is gebleken dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het aantal uren individuele behandeling- en de ontwikkeling van uw kind. M.a.w hoe meer individuele behandeling uw kind ontvangt hoe verder uw kind zich zal kunnen ontwikkelen. 

2.  Tevens is gebleken dat een kind met autisme in eerste instantie niet of nauwelijks profiteert van een groepsgerichte behandeling. Deze vaardigheden zal het kind moeten opdoen in een 1 op 1 setting. Zodra het kind over deze vaardigheden beschikt ( het Sensum Instituut kan dit a.d.h.v. gedrag meten en in kaart brengen) kunnen we gaan werken naar een groepsgericht aanbod. Echter zal ook tijdens de groepsmomenten de begeleider altijd bij het kind zijn.

Verder zijn er 4 groepsmomenten per dag. Hierbij is de behandelaar van het kind altijd aanwezig. Dus ook hier is de 1 op 1 setting geborgd. 

Uitstroom
Wat het Sensum Instituut ook uniek maakt is dat alle kinderen na een gemiddelde behandelduur van 2,5 – 3 jaar toe zijn uitstroom.  Dit uitstroom traject doen de kinderen en ouders niet alleen. De behandelaar gaat mee naar de nieuwe plek.  Dit heet een warme overdracht. 

Behandeling 1 op 1
We behandelen uw kind 1 op 1.  Dat wil zeggen dat uw kind wordt behandeld door een ervaren gedragskundige. Wij doen dit maximaal 28 uur per week. Dit klinkt als heel veel en zwaar, echter uw kind zal onze behandeling ervaren als spel. Bovendien is er meer dan genoeg tijd voor ontspanning gedurende de dag. Vanzelfsprekend zijn er ook voldoende groepsmomenten op een dag. Echter is de begeleider van uw kind daar altijd bij aanwezig. Dit is belangrijk om uw kind zoveel mogelijk succesmomenten te geven.

″Een dag bij het Sensum Instituut bestaat uit observeren van het kind, het analyseren van de wensen en behoefte van het kind. Hierbij worden technieken – weliswaar aangepast – vanuit de ABA methode toegepast. Door te observeren en analyseren leren de behandelaren van het kind wat hij/zij nodig heeft om zijn/haar ontwikkeling verder te stimuleren. Het kind is werkelijk leidend in het proces.
De specifieke werkwijze van het Sensum Instituut is bijzonder en met geen pen te beschrijven. Meekijken en ervaren wat er gebeurd in het contact zal het hart doen overslaan!″

Team Sensum Instituut

De ouders
U als ouder heeft een cruciale rol bij de behandeling van uw kind op het Sensum Instituut. Het Sensum Instituut faciliteert hierin de ouder dan ook optimaal. Het is voor de ouders mogelijk om op de locatie mee te trainen. Hier kunt u zien hoe en wat we doen.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om thuistrainingen van ons te ontvangen. Hier gaan we u observeren in de thuissituatie en nemen onze bevindingen mee in het behandelplan. Zo kunnen we hetgeen aangeleerd op de locatie integreren in de thuissituatie. Op deze wijze beklijven de opgedane vaardigheden duurzaam.

Ook verzorgd het Sensum Instituut 4 maal per jaar een oudertrainingen. Hier gaat u samen met de begeleider van uw kind aan de hand van praktijkvoorbeelden aan de slag. Deze oudertrainingen vinden plaats in de avond of overdag.

Martine Delfos
Het Sensum Instituut laat zich inspireren door het gedachtengoed van dr. Martine Delfos. 

Werkgebied
Omdat het Sensum Instituut haar locatie in Hoofddorp heeft is de Haarlemmermeer ons werkgebied. Gezien het specialistische aanbod heeft het Sensum Instituut een regionaal karakter gekregen. Kinderen vanuit andere gemeenten ontvangen inmiddels ook onze behandeling op onze locatie in Hoofddorp. Kinderen uit de gemeenten- Haarlemmermeer, Amstelveen, Zaandam, Amsterdam, De Ronde Venen, Hilversum, Katwijk, Diemen, Noordwijkerhout en Noordwijkerhout worden of zijn bij het Sensum Instituut behandeld. 

PGB
Het Sensum Instituut werkt  met PGB financiering vanuit jeugdzorg. Als u precies wilt weten of en hoe u gefinancierd kunt worden vanuit jeugdzorg voor het Sensum Instituut neem dan contact met ons op.

Wet langdurige zorg (WLZ)
Het Sensum Instituut biedt geen zorg vanuit de wet langdurige zorg.

Het Sensum Instituut voldoet aan alle eisen die benodigd zijn om deze unieke zorg te kunnen bieden.

S.K.J. Registratie
Alle mentoren, hoofdbehandelaars en supervisoren bij het Sensum Instituut zijn SKJ geregistreerd.

I.S.O. certificering
Vanzelfsprekend is het Sensum Instituut ISO gecertificeerd.

VOG
Alle medewerkers bij het Sensum Instituut hebben een geldige verklaring omtrent gedrag van de zwaarste categorie.