Welkom op de site van het Sensum Instituut

Het Sensum Instituut ( sensum is Latijn en staat voor begrijpen, duiden ) is een kinderdagopvang in de gemeente Haarlemmermeer. Het Sensum Instituut begeleidt jonge kinderen waarbij  een vermoede bestaat van autisme of sprake is van autistisch gedrag.  Sinds mei 2016 verleent het Sensum Instituut haar diensten in de gemeente Haarlemmermeer.

De doelgroep waar het Sensum Instituut zich op richt zijn kinderen tussen de 3 en 10 jaar.

Wat biedt het Sensum Instituut
De gedragskundige van  Sensum  gaat samen met uw kind methodisch op zoek naar het potentieel van uw kind. Dit doet het Sensum Instituut door microscopisch te kijken naar het gedrag van uw kind. Op deze wijze proberen we aansluiting te vinden bij uw kind. Zowel op cognitief en sociaal niveau. Zodra we aansluiting hebben gevonden, stelt de gedragskundige een begeleidingsplan op. Vanzelfsprekend blijft u nauw betrokken bij dit proces. U kent uw kind tenslotte het beste.

Uniek aanbod in Nederland
Het 1 op 1 begeleidings-aanbod van het Sensum Instituut is uniek in Nederland. Hoewel uit allerlei onderzoeken is gebleken dat kinderen met autisme in eerste instantie niet profiteren van een groepssetting, wordt door vrijwel alle instellingen in Nederland een groepssetting geboden.

Waarom 1 op 1 begeleiding
Uit onderzoek is gebleken dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het aantal uren individuele begeleiding- en de ontwikkeling van uw kind. M.a.w hoe meer individuele begeleiding uw kind ontvangt hoe verder uw kind zich zal kunnen ontwikkelen. Deze onderzoeksresultaten zijn al bekend sinds de jaren 70 van de vorige eeuw.

Uitstroom
Wat het Sensum Instituut instituut ook uniek maakt is dat alle kinderen na een gemiddelde behandelduur van 4 jaar, uitstromen naar een vorm van onderwijs.

Begeleiding 1 op 1
We behandelen uw kind 1 op 1.  Dat wil zeggen dat uw kind wordt begeleid door een ervaren gedragskundige. Wij doen dit maximaal 28 uur per week. Dit klinkt als heel veel en zwaar, echter uw kind zal onze begeleiding ervaren als spel. Bovendien is er meer dan genoeg tijd voor ontspanning gedurende de dag.

″Een dag bij het Sensum Instituut bestaat uit observeren van het kind, het analyseren van de wensen en behoefte van het kind. Hierbij worden technieken – weliswaar aangepast – vanuit de ABA methode toegepast. Door te observeren en analyseren leren de begeleiders van het kind wat hij/zij nodig heeft om zijn/haar ontwikkeling verder te stimuleren. Het kind is werkelijk leidend in het proces.
De specifieke werkwijze van het Sensum Instituut is bijzonder en met geen pen te beschrijven. Meekijken en ervaren wat er gebeurd in het contact zal het hart doen overslaan!″

Senior begeleiders
Viola en Brechje

De ouders
U als ouder heeft een cruciale rol bij de begeleiding van uw kind op het Sensum Instituut. Het Sensum Instituut faciliteert hierin de ouder dan ook optimaal. Het is voor de ouders mogelijk om op de locatie mee te trainen. Hier kunt u zien hoe en wat we doen. Ook verzorgd het Sensum Instituut 4 maal per jaar een oudertrainingen. Hier gaat u samen met de begeleider van uw kind aan de hand van praktijkvoorbeelden aan de slag. Deze oudertrainingen vinden plaats in de avond.

Martine Delfos
Het Sensum Instituut laat zich inspireren door het gedachtengoed van dr. Martine Delfos. 

Werkgebied
Hoewel de Haarlemmermeer haar werkgebied is, kunnen ook kinderen van buiten de regio terecht bij het Sensum Instituut.

Wet langdurige zorg (WLZ)
Het Sensum Instituut biedt geen zorg vanuit de wet langdurige zorg.

Geen wachtlijst
Waarin het Sensum Instituut zich ook onderscheidt van alle andere instellingen is dat zij geen wachtlijst kent. Na toekenning van de juiste beschikking door de gemeente kan zij gelijk met u en uw kind en u aan de slag.