Gedragsanalyse door observatie

Martine Delfos heeft weleens gezegd: “Als je autisme begrijpt, begrijp je alles”.

Uit ervaring is gebleken dat de meest ervaren ABA-trainer aardig wat van de communicatie van cliënt mist. Ook blijkt vaak dat de aanname over het gedrag of gedragsverandering van client door ABA-trainers in aanvang lang niet altijd juist is.

Het analyseren en daarmee duiden van het gedrag van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) is binnen Applied Behavior Analysis (ABA) verreweg het moeilijkst.

Waarom wordt er dan nauwelijks of niet gefilmd? Er wordt in de praktijk immers nogal wat communicatie van cliënt gemist. En als er dan al beelden worden opgenomen, gebeurt dat vaak pas als er al een probleem is.

Wat is hiervan de reden:

  • Er is geen of onvoldoende beleid met betrekking tot het vastleggen en inzetten van filmbeelden.
  • Het doen van beeldanalyse is tijdrovend en daarvoor zijn vaak de beschikbare middelen ontoereikend. Zoals gezegd wordt er pas gefilmd als er zich een probleem voordoet. Hierdoor zie je vaak heel onnatuurlijke opnamen ontstaan waaruit nauwelijks objectieve conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot het gedrag.
  • Er wordt gebruik gemaakt van huis tuin en keukenapparatuur. De opname duur is hierdoor beperkt en het terugvinden van de benodigde beelden ondoenlijk. Omdat het gaat om heel veel beeldopslag.

Waarom zijn beelden zo belangrijk om gedrag te duiden?
Een wijziging in gedrag is niet iets dat over een nacht ontstaat. Vaak moet je dagen soms wel weken terug om het ontstaan van de gedragsverandering te zien en te snappen. Door beeldanalyse neemt het missen van communicatie van het kind substantieel af. Hierdoor voelt het kind zich niet alleen sneller begrepen maar zal ook meer plezier ervaren. Volgens Sensum de voorwaarde om de intrinsieke motivatie van het kind te optimaliseren. De verwachting is dat de trainingen effectiever zullen zijn.

Bij het Sensum Instituut staat beeldanalyse centraal. Per trainingsruimte hangt 1 full HD-camera die de hele dag in beeld en geluid vastlegt. Met slimme software uit de beveiligingsbranche kunnen beelden razendsnel gevonden, opgeslagen en geanalyseerd worden. Bovendien biedt zo’n systeem de mogelijkheid ver terug te gaan in de tijd. De opgeslagen beelden voldoen aan de AVG normen. Beeldmateriaal blijft niet lange bewaard dan 28 dagen. In totaal beschikt het Sensum Instituut over 23 camera’s met geluid. Hierdoor zijn alle ruimte gedekt. Op de wc’s en de spreekkamers na natuurlijk.

Ouders
Het beeldmateriaal wordt niet alleen maar gebruikt voor analyses, ook de ouders profiteren van de beelden. Zo kunnen complexe situaties, zoals deze zijn vastgelegd tijdens de training, geëvalueerd worden samen met de ouders. De eerste woordjes van de kinderen worden nooit gemist! Hoe mooi is dat? Het delen van deze beelden met ouders blijft altijd weer een bijzonder en vaak emotioneel moment.

Wetenschappelijk onderzoek
Aangezien het Sensum Instituut het eerste en enige behandelcentrum in Nederland is die beeldanalyse centraal stelt, vindt zij dat de effectiviteit van deze aanpak moet worden aangetoond. In beginsel zal het Sensum Instituut zelf onderzocht gaan verrichten. Daarna zal zij op zoek gaan naar een universiteit in Nederland zodat er ook onafhankelijk onderzoek kan worden gedaan naar de effectiviteit van beeldregistratie.