Prevalentie gemeente Haarlemmermeer

De prevalentie (aantal gevallen van een ziekte in een bepaalde groep mensen of in een bepaalde tijd) van autisme wordt in Nederland geschat op 100 op de 10.000. Dit is een gemiddelde over heel Nederland. Het laatste onderzoek met betrekking tot de prevalentie van autisme in Nederland is gedaan in 2011 door prof. Baron-Cohen, verbonden aan de universiteit van Cambridge. Baron-

Cohen heeft gekeken naar autisme dichtheid per gebied, waarbij hij een aantal specifieke gebieden heeft geselecteerd. Baron-Cohen wilde onder andere aantonen dat bedrijven zoals Philips een aanzuigende werking hebben op mensen met een ASS. De conclusie was dat in gebieden zoals bijvoorbeeld Eindhoven de prevalentie viermaal hoger is dan in Utrecht.
Respectievelijk 229 : 10.000 ten opzichte van 57 : 10.000. Ook de stad Haarlem is meegenomen in zijn onderzoek. Hier bleek de autisme dichtheid 85 op de 10.000 te zijn.

Prevalentie gemeente Haarlemmermeer
Naar schatting zullen er ca. 32 kinderen in de leeftijdscategorie  tussen de 3 en 10 jaar, in aanmerking komen voor een begeleidingstraject bij het Sensum Instituut. (Bron CBS)