Schaduw behandeling

De behandelduur op het Sensum Instituut is gemiddeld 4 jaar. Hierna gaan de kinderen uitstromen naar passend onderwijs. Dit kan naar een reguliere basisschool, SBO of speciaal onderwijs.

De uitstroom wordt ook gefaciliteerd door het Sensum Instituut en maakt daarmee deel uit van de behandeling. Binnen de wetenschap van Applied Behavior Analysis (ABA) wordt dit schaduwen genoemd. De begeleider gaat mee  de klas in om de overgang van het Sensum Instituut zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. In de eerste plaats voor het kind maar ook voor ouders en leerkracht. Een schaduwperiode duurt gemiddeld 6 tot 8 maanden.

Daarnaast verzorgt het Sensum Instituut ook behandeling op school voor kinderen met een ASS die geen behandeling hebben gehad bij het Sensum Instituut. Ook hier gaan we mee de klas in . Daarnaast bestaat de mogelijkheid, afhankelijk van de ontwikkeling van het kind, om deels in de klas en deels op onze eigen lokatie behandeling te ontvangen. Indien u geïnteresseerd bent in deze dienstverlening verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Op dit moment bieden wij onze diensten aan bij de volgende scholen:
– dr. JP Heijeschool in Hoofddorp
– Koninklijke Kentalis in Amsterdam

Tevens werken we samen met Passend Onderwijs.