Wat is autisme

Het autisme spectrum stoornis (ASS) betreft drie soorten beperkingen:

Kwalitatieve beperkingen in sociale interacties, zoals blijkt uit tenminste twee van de volgende vier symptomen:

 • Geen normaal non-verbaal gedrag zoals oogcontact.
 • Geen normale  contacten met leeftijdsgenoten.
 • Weinig of geen plezier hebben met anderen.
 • Geen sociale of emotionele wederkerigheid.

Kwalitatieve beperkingen in communicatievaardigheden, zoals blijkt uit tenminste één van de volgende vier symptomen:

 • Achterstand in de ontwikkeling van de gesproken taal, of helemaal geen taal.
 • Duidelijke beperkingen in het vermogen een gesprek aan te gaan, of een gesprek gaande te houden.
 • Stereotiep en herhaald taalgebruik, of heel eigenaardig gebruik van woorden.
 • Geen spontaan fantasiespel (’doen-alsof’ spelletjes) of sociaal imiterend Spel (’nadoen’ spelletjes) passend bij het ontwikkelingsniveau.

Beperkte, zich alsmaar herhalende stereotype gedragspatronen zoals blijkt uit ten minste één van de volgende vier symptomen:

 • Een abnormale voorkeur voor één of meerdere stereotype en beperkte gedragspatronen. Bijvoorbeeld een intense belangstelling voor bepaalde voorwerpen (batterijen, magneten, klokken) of onderwerpen (onweer, zeemeerminnen, molens).
 • Een hele rigide manier van doen, zoals bijv. een vaste volgorde bij het aankleden, of een vaste route door de supermarkt.
 • Stereotiep gedrag, zoals bijvoorbeeld fladderen of draaien van hand of vinger of hele complexe bewegingen met het hele lichaam.
 • Voortduren bezig zijn met delen van voorwerpen.